GDM's home page

ANALIZA NUMERICA, ingineri
Conf.dr. G.D.Mateescu

Programa analitica

Rezumate tematice: Erori, Solutii directe pentru sisteme de ecuatii liniare, Metodele Jacobi si Gauss-Seidel, Seria Neumann, Metode de relaxare, Metoda contractiilor, Metodele lui Newton, Valori proprii, Formula de interpolare a lui Lagrange, Formula lui Newton de interpolare cu diferente divizate

Exemple si programe: Contractii, Newton-Kantorovici, Valori proprii, Valoarea proprie maxima, Model de interpolare, Programe de calcul pentru polinoame de interpolare

Animatie: Contractii

Probleme tipice

Examen pe Web

Bilbilografie
Analiza Numerica, Gavriil Paltineanu, Pavel Matei, Romica Trandafir, Editura Conspress, 1998
Analiza Numerica, proiect de manual pentru clasa a XII-a, George Daniel Mateescu, Ileana Carmen Mateescu, Editura Petrion, 1995
Analiza Numerica, George Daniel Mateescu, Editura Universitatii Bucuresti, 1995

In atentia studentilor: rezumatele se completeaza cu notele de curs